Privacy verklaring

M.K. Timmer & Klussenbedrijf,  Privacy verklaring.

 

M.K. Timmer & Klussenbedrijf, gevestigd aan Oostwijkstraat 14 8331ED Steenwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.mktimmerenklussenbedrijf.nl Oostwijkstraat 14 8331ED Steenwijk

Tel: 0652593522

 

Marc Koek is de Functionaris Gegevensbescherming van M.K. Timmer & Klussenbedrijf Hij/zij is te bereiken via privacy@mktimmerenklussenbedrijf.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken.

M.K. Timmer & Klussenbedrijf verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam.

– Adresgegevens.

– Telefoonnummer.

– E-mailadres.

– Locatiegegevens , Alleen bezoek aan onze website tot op provinciaal niveau. om te kunnen zien uit welke regio onze website bezoekers komen.

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website.

– Gegevens over jouw surfgedrag op onze website.

– Internetbrowser en apparaat type.

– Bankrekeningnummer (alleen in het bankoverzicht /afschrift door de door u gedane betalingen.

 

Aanvulling:

Bij gebruik van het contactformulier worden de ingevulde gegeven niet opgeslagen op de website.

Gegevens die wij ontvangen over : Surfgedrag en activiteiten , internet browser  en apparaat type bevatten geen persoonlijke gegevens.

Hier door word er onderscheiden met wat voor apparaat u de website bezoekt, bijvoorbeeld mobiele telefoon , desktop of tablet.  en met welke browser u werkt bijvoorbeeld internet explorer , chrome ,safari , etc.

Dit is om te zorgen zodat wij kunnen controleren of onze website op de alle apparaten en browsers goed functioneren.

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mktimmerenklussenbedrijf.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

 

M.K. Timmer & Klussenbedrijf verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

– Het afhandelen van jouw betaling.

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

– Om goederen en diensten bij je af te leveren.

– M.K. Timmer & Klussenbedrijf analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– M.K. Timmer & Klussenbedrijf verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

M.K. Timmer & Klussenbedrijf neemt geen (op basis van geautomatiseerde verwerkingen) besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van

M.K. Timmer & Klussenbedrijf) tussen zit.

 

M.K. Timmer & Klussenbedrijf gebruikt dus geen programma’s of systemen die dergelijke besluiten neemt of  deze gegevens verwerkt die nadelig kunnen zijn voor een persoon

 

 

 

 

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

 

M.K. Timmer & Klussenbedrijf bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Peroonsgegevens  bewaartermijn:

Alle gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard.

Bij terugkerende klanten is dit tot 7 jaar naar laatste Offerte of Factuur.

De reden hiervoor is :

1) Wettelijk verplicht is om onze bedrijfsadministratie 7 jaar te bewaren.

2) Omdat wij bij de eerste factuur een klant nummer aanmaken zodat wij jouw gegevens bij terugkeer snel kunnen ophalen en zo min mogelijk administratief handelingen hoeven te verrichten.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden.

M.K. Timmer & Klussenbedrijf verkoopt jouw gegevens  nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. M.K. Timmer & Klussenbedrijf blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Alle gegevens worden onder onze toezicht alleen verstrek aan ons Adminstratie kantoor die onze gegevens verwerkt voor wettelijk verplichte zaken zoals de belastingaangiften.

Hierbij zijn ook uw persoons gegevens niet van belang en gaat het feitelijk alleen om de gefactureerde bedragen en btw zodat wij aan de wettelijke eisen kunnen voldoen.

Indien noodzakelijk heeft de belastingdienst recht op inzage van deze gegevens.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

M.K. Timmer & Klussenbedrijf gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door M.K. Timmer & Klussenbedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mktimmerenklussenbedrijf.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

M.K. Timmer & Klussenbedrijf wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

M.K. Timmer & Klussenbedrijf neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via privacy@mktimmerenklussenbedrijf.nl of info@mktimmerenklussenbedrijf.nl.